Thiết Kế Nội Thất Sàn Giao Dịch Bất Động Sản Lã Vọng

Chủ đầu tư: Công ty Đầu Tư Phát Triển An Ninh Công Nghệ Cao CNC

Thiết kế: 

Diện tích thiết kế: 350 m2